KUNDER > Cases > Privat transportvirksomhed

Incitamentsmodel med fokus på kritiske touchpoints

Udbud og implementering af ny cleaning-model med fokus på passager-kritiske touchpoints

Kundens situation og behov

Kunden ønskede en gennemgang af den eksisterende FM-kontrakt på cleaning-området.

Kontrakten var ikke tilstrækkelig præcis på alle områder og gav dermed anledning til usikkerhed om kvalitet og økonomi.

Cleaning betragtes af Kunden som en forretningskritisk opgave pga. dens direkte betydning for slutkundernes serviceoplevelse og tilfredshed.

Kunden ønskede rådgivning og assistance fra STRANDGADE til at udarbejde en mere hensigtsmæssig og styrbar kontrakt, herunder optimeret bod/bonus-model og controllingmekanismer.

Fremgangsmåde og resultat

STRANDGADE assisterede med en komplet skrivning af nyt udbudsmateriale og kontrakt.

Det blev besluttet at ændre den eksisterende INSTA-model til en mere klassisk frekvensmodel.

En del opgaver, der tidligere blev afregnet i abonnement (faste omkostninger), blev ændret til enhedspriser og dermed variable i forhold til aktivitetsniveauet. Dette reducerede leverandørernes risici og de samlede omkostninger for Kunden.

Der blev gennemført en markedsanalyse og dialog med relevante leverandører såvel i Danmark som i Tyskland.

De modtagne tilbud blev evalueret, og der blev gennemført forhandlinger herunder site-demonstrationer, hvor leverandørerne skulle påvise deres evne til at sikre optimale forhold på de passager-kritiske touch points.

Kunden indgik nye kontrakter (en leverandør i Danmark og en i Tyskland) og opnåede en løsning med højere kvalitet og lavere omkostninger.
Se flere cases:

Statslig transportvirksomhed

Kategori- og spent-analyse efterfulgt af strategiske udbudsprojekter

Læs mere
Sundhedssektoren

Besparelser og digitalisering på hospitaler i Danmark

Læs mere
International produktionsvirksomhed

Hard FM, Cleaning og Catering i outputbaseret kontraktmodel

Læs mere