Kompetencer > Digitalisering & IT

Vores IT-sikkerhedseksperter hjælper med minimering af risici samt overholdelse af gældende lovgivning

IT-sikkerhed – herunder især GDPR – er i dag en forudsætning for, at virksomheden kan minimere risici og overholde gældende lovgivning.

Virksomheden er afhængig af stabil IT for sikre den daglige drift, og virksomhedsledelsen bør derfor have samme opsyn med IT-sikkerheden, som de har med f.eks. økonomistyring. Flere virksomheder oplever dog, ofte for sent, at IT-sikkerheden ikke er tilstrækkelig, hvorved den påvirker den daglige drift, og/eller der sker databrud, som også er lovbrud. Begge dele kan true virksomhedens overlevelse.

STRANDGADE assisterer med rådgivning og etablering af et godt fundament for IT-sikkerhed og Governance, som sikrer, at risici for sikkerhedsbrud påvirker forretningen mindst muligt med velovervejet anvendelse af ressourcer.

Vores tilgang er baseret på:

  • Omkostningseffektiv og agil udvikling af systemlandskaber, eksempelvis SharePoint
  • Sammenhæng mellem Service Level agreements og IT aftalegrundlag
  • Project Portfolio Management
  • Effektivisering af IT-processer gennem implementering af ITIL
  • Effektiv udnyttelse af IT-ressourcer i et globalt set up
  • Drift- og omkostningseffektivitet gennem outsourcing og kontraktstyring