Kompetencer > Facility Management

Vi hjælper med at opnå serviceforbedringer og økonomiske besparelser indenfor FM

Facility Management (FM) dækker alle de supportfunktioner, der vedrører de fysiske rammer for virksomheden, dens medarbejdere og kunder. FM-supportfunktionerne er nødvendige for, at kerneopgaven i virksomheden kan leveres effektivt og i høj kvalitet.

FM omfatter således både real estate-funktioner f.eks. køb/leje af bygninger, og drift og vedligeholdelsesopgaver f.eks. bygningsvedligehold, vedligehold af tekniske installationer, udendørsarealpleje (grøn og hvid pleje), rengøring, kantine og catering, sikkerhed, vognpark og intern service (receptionsydelser, handyman, renovation m.m.).

Effektiv håndtering af FM er afgørende for at:

  • opnå høj medarbejdertrivsel og for at kunne fastholde eksisterende og tiltrække nye medarbejdere (workplace management),
  • optimere anvendelsen af fast ejendom herunder kapitalbinding og risiko forbundet hermed (real estate management og space management),
  • tilsikre bæredygtige og grønne løsninger,
  • optimere driften af FM-leveranceapparatet og opnå økonomiske besparelser forbundet med levering af de ønskede serviceniveauer, bl.a. via digitalisering (IoT, CAFM), optimering af arbejdsprocesser og organisering samt hensigtsmæssig brug af udlicitering (FM-optimering). 

Erfaring indenfor mange sektorer

Vi har i STRANDGADE igennem de seneste ca. 15 år specialiseret os indenfor Facility Management (FM). Vi står i dag som førende i Danmark og som det eneste specialiserede FM-rådgivningsfirma med ydelser indenfor alle dele af FM.

Vores erfaring er bl.a. opnået via arbejde for en lang række private såvel som offentlige kunder. Vi har erfaring indenfor sektorerne finans, energi, transport, sundhed, produktion, medie og kommunikation samt IT og tele – og dækker i den offentlige sektor både stat, kommune og regioner.

Vores egen FM-metode

STRANDGADE har udviklet en FM-metode, der sikrer, at man kommer omkring alle relevante aspekter i et FM-projekt, og vores kunder har – i samarbejde med os – realiseret meget betydelige økonomiske besparelser samt kvalitative fordele.

For yderligere information, send en mail til info@kgstrandgade.dk.

Få mere information om opgaven

Christians Behrens

Partner

cb@kgstrandgade.dk