Kompetencer > Program- & projektledelse

Vores erfarne PRINCE2- og ITIL-uddannede projektledere styrer vore kunders komplekse forandrings­projekter

STRANDGADEs konsulenter har lang erfaring med at gennemføre komplekse projekter og programmer for et stort antal kunder i Danmark og i udlandet. Vi arbejder både indenfor den private og den offentlige sektor og har erfaring med såvel IT-/digitaliseringsprojekter som organisatoriske forandringsprojekter. 

Vores fremgangsmåde sikrer, at der altid er fokus på de forretningsmæssige fordele, som et givent projekt skal opnå.

Der er stigende efterspørgsel efter erfarne og dygtige projektledere. Dette er en følge af, at projekter er blevet det centrale omdrejningspunkt for udvikling i mange virksomheder. Derfor er det essentielt for virksomheder at forbedre evnen til at gennemføre projekter. Vores indsigt i forretningsmæssig ledelse af IT-projekter er opnået gennem mange års praktisk erfaring. Erfaringer der er sammenfattet i vores afprøvede IT- program- og projektmetode, som vores konsulenter er uddannet i. Denne uddannelse er yderligere styrket via kendskab til generelle projektmetoder som PMI, PRINCE2, ASAP og AIM, samt andre metoder såsom ITIL.

STRANDGADE tilbyder:

 • Assistance til digitalisering af Facility Management-området, CAFM-systemer, IoT, Ticketsystemer, Helpdesk-systemer
 • Projektledelse af ERP-projekter
 • Projektledelse og rådgivning indenfor Microsoft, Oracle, SAP, samt FM-specifikke løsninger fra bl.a. Servicenow, Maximo, Dalux m.fl.
 • Projektledelse af IT-udviklingsprojekter
 • Projektrisikovurdering i henhold til Statens It-projektråds projektmodel
 • IT-sikkerhedsopgaver
 • Værktøjer til Risikostyring
 • Metoder for Benefit-realisering
 • Programledelse / Etablering af projektkontorer
 • Project Portfolio Management
 • Forandringsledelse i forbindelse med projekter
 • Coaching af projektledere
 • Projekt-reviews og kvalitetssikring

For yderligere information, send en mail til info@kgstrandgade.dk.

Få mere information om opgaven

Christians Behrens

Partner

cb@kgstrandgade.dk