Kompetencer > Organisations- & procesoptimering

Optimering handler om at minimere omkostninger og opnå et bedre resultat

STRANDGADE rådgiver og assisterer i gennemførelse af arbejdsproces og organisatoriske effektiviseringsprojekter også kaldet LEAN eller BPR (Business Process Re-engineering).

Vores konsulenter er teoretisk velfunderede i gældende metodikker og værktøjer og har stor praktisk erfaring med gennemførelse af sådanne tiltag.

LEAN/BPR-projekter bidrager med:

  • Effektivisering af arbejdsgange og processer
  • Økonomiske besparelser
  • Eliminering af spildtid
  • Medarbejderinvolvering og dermed højere trivsel

Formålet er at opnå mere med mindre – det vil sige minimere omkostningerne og samtidig opnå et bedre resultat i form af procesoptimering. Dette muliggøres ved analyse af de nuværende arbejdsgange i virksomheden, hvor formålet er at identificere spildtid og uhensigtsmæssige arbejdsgange, der ikke giver værdi for kunden og ofte heller ikke for medarbejderne. Omkostninger på områder, der ikke er værdiskabende for virksomheden, elimineres, og heri ligger vigtige økonomiske besparelser, højere kvalitet og større arbejdstilfredshed.

Høj medarbejderinvolvering er afgørende i gennemførelsen af sådanne projekter, idet det bl.a. er en forudsætning for at opnå høj medarbejdermotivation og større forandringsparathed. Derudover er det medarbejderne, der kender de pågældende arbejdsgange, og de er derfor ofte bevidste om de områder, der bør forenkles og effektiviseres.

For yderligere information, send en mail til info@kgstrandgade.dk.

Få mere information om opgaven

Christians Behrens

Partner

cb@kgstrandgade.dk