Kompetencer > Benchmark & spent-analyser

Vi udfører benchmark og spend-analyser, så du opnår de forventede effektiviseringer på dine indkøb

Driften af FM-funktioner kan lægge et stort beslag på virksomhedens samlede omkostningsbudget, og som kunde kan man få hjælp fra STRANDGADE til at vurdere, om der kan opnås realiserbare besparelser.

STRANDGADE har opbygget en meget omfattende benchmark-database, som vi anvender til at vurdere vores kunders eksisterende omkostnings- og serviceniveau i deres FM-funktioner. Vores kunder kan, som et resultat af en benchmark-analyse, identificere eventuelle besparelsespotentialer forbundet med at indkøbe og drive FM-ydelser til markedssammenlignelige priser.

Vores benchmark-data tager bl.a. højde for kunde- og branchespecifikke forhold, geografi og forskelle i bygningsarealer (administration, produktion, lager m.m.) og muliggør derved reel og velegnet brug af benchmark-data. 

Vores unikke benchmark-data

STRANDGADEs benchmark-data adskiller sig fra data fra mere traditionelle og generiske benchmark-undersøgelser, der efter vores mening er særdeles usikre, bl.a. som følge af indsamlingsmetoden og den utilstrækkelige datavalidering.

Vores FM-benchmark-data består af faktiske og validerede enheder (cost drivers), enhedspriser og totalomkostninger, som muliggør brugbare omkostningssammenligninger og dermed en langt højere sikkerhed for analysernes resultat i praksis.

STRANDGADE assisterer desuden vores kunder med spent-analyser. Vi har udviklet værktøjer til at trække data fra gængse økonomi- og indkøbssystemer og derigennem foretage en kategorisering og analyse af kundernes eksisterende indkøbsforbrug. En sådan analyse indgår f.eks. i forbindelse med opgaver indenfor category management, kontraktstyring og FM-strategiopgaver.

Et indblik i en del af STRANDGADEs metode til identifikation af besparelsespotentialer, med afsæt i benchmarkdata, ses illustreret i nedenstående tegning.

For yderligere information, send en mail til info@kgstrandgade.dk.

Få mere information om opgaven

Christians Behrens

Partner

cb@kgstrandgade.dk