ESG OG BÆREDYGTIGHED

Hvordan kan Facility Management bidrage til en forbedring af virksomhedens ESG rapportering og performance?​

Baggrund

Der er de senere år vedtaget en række ambitiøse politiske tiltag og love vedrørende rapportering af aktiviteter indenfor bæredygtighed/ESG. Konsulentgruppen Strandgade gennemfører derfor i 2023 en analyse af hvordan kravene bedst muligt efterleves i en dansk FM-sammenhæng. Analysen omfatter både leverandør- og kundesiden og vil bl.a. berøre forhold som:​

  • En operationalisering af de lovgivningsmæssige krav, så det er muligt at omsætte disse til konkrete udbudskrav, kontraktkrav og til at formulere KPI’ere i den løbende styring af FM-området.​
  • En metodik til hvordan relevante data, værktøjer og processer identificeres og sættes i system således at den løbende rapportering sker korrekt og smidigt.​
  • En indsamling af best practice og hvor langt FM-markedet i Danmark er kommet på dette område. Både i forhold til håndtering af de forskellige ESG-krav, men også i forhold til organisering af arbejdet i de respektive organisationer.  ​

Hovedformålet med analysen er således at oversætte den komplekse lovgivning til konkrete anbefalinger af, hvad man som FM ansvarlig skal gøre. ​

Formålet med både at inddrage kunder og leverandører i analysen er at finde måder hvorpå samarbejdet parterne imellem kan optimeres. Dette gælder f.eks. hvis kunden har udliciteret FM serviceleverancen, og derfor har brug for FM-leverandøren til at stille ESG relevante data til rådighed. ​

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om hvordan ESG påvirker FM?

Send en mail til info@kgstrandgade.dk såfremt du ønsker at vide om mere om undersøgelsen, eller tilmeld dig vores arrangement med DFM d. 12. september, hvor KGS gennemgår analysens og rapportens konklusioner og anbefalinger til, hvordan man som FM-ansvarlig kan bidrage til en målrettet styring og forbedring af virksomhedens ESG-performance

Du kan tilmelde dig arrangementet her

Få mere information om opgaven

Christians Behrens

Partner

cb@kgstrandgade.dk

Emil Lund

Chefkonsulent

el@kgstrandgade.dk