Køb af Strandgade ydelser på en SKI kontrakt

Strandgade leverer konsulentydelser på SKI aftaler.

Herunder følger en vejledning til hvordan man indgår en aftale med Strandgade på SKI.

SKI 17.11 (managementsupport) indkøbsaftalen

Den mest anvendte SKI aftale til køb af konsulent- og rådgivningsydelser er SKI 17.11.

På SKI 17.11 kan I foretage en direkte tildeling uden forudgående brug af miniudbud eller lignende.

Strandgade leverer konsulentydelser indenfor konsulentkonsortiet ’17.11 Konsulenterne’.

’17.11 Konsulenterne’ er godkendt SKI 17.11 leverandør på delaftale 01 og 02.

Konsulentkonsortiet administreres af Globeteam (befuldmægtiget). Kontaktperson for konsortiet er Jes Mou Jessen fra Globeteam.

Vi anbefaler, at man som kunde tager dialog med Strandgade i forbindelse med indgåelse af en SKI konsulentaftale med 17.11 Konsulenterne.

”Strandgade er ekspert i facility management og leverer derfor FM opgaver på vegne af 17.11 Konsulenterne.”

Øvrige SKI aftaler f.eks. 17.13, 02.17 eller 02.15

Strandgade kan ligeledes levere ydelser på andre SKI aftaler f.eks. 17.13, 02.17 eller 02.15. Strandgade vil kunne levere arbejdet som underleverandør til en anden SKI leverandør.

Kontakt Strandgade, hvis I ønsker at indgå en aftale med Strandgade på en af ovenstående aftaler.

Få mere information om opgaven

Christian Behrens

Partner

cb@kgstrandgade.dk