Danmarks største FM kortlægning til dato

FACILITY MANAGEMENT MARKEDET I DANMARK 2022

FM markedet i Danmark er under konstant udvikling og kunderne stiller nye krav til bl.a bæredygtighed og datadrevet FM. Facility Management har fået en plads ved bordet i direktionen og særligt viser FM sig for sin betydning i ”the war for talent”. I et marked præget af mangel på kvalificeret arbejdskraft, spiller FM nu en afgørende rolle i FM-kunders tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere.

STRANDGADE har gennemført en omfattende kortlægning af FM-markedet i Danmark, der omfatter såvel leverandør- som kundesiden, og berører blandt andet forhold såsom:

  • Leverandørmarkedet i Danmark: overblik over de væsentligste aktører, markedsstrategier, kompetencer og ydelseskatalog, konkurrencemæssig position og fremtidsforventninger.
  • Kundebehov: en gennemgang af udvalgte virksomheders FM-set-up, herunder deres forventninger og ønsker til fremtidens FM-leverandør og samarbejdet med denne.
  • Løsninger til centrale FM-udfordringer:
    udvalgte case stories, der gennemgår konkrete løsninger, der er etableret i et samarbejde mellem en kunde og leverandør indenfor bl.a. digitalisering, bæredygtighed, Workplace Management, FM IT-ejerskab, FM-sourcingstrategier og samarbejdsformer.

Hovedkonklusionerne viser blandt andet, at blandt globale virksomheder at IFM fortsat er den dominerende trend ved FM-sourcing, men at i Danmark er billedet mere nuanceret samt at øgede krav til den datadrevne virksomhed fører til beslutninger om insourcing af FM IT-understøttelsen.

Få mere information om opgaven

Christians Behrens

Partner

cb@kgstrandgade.dk

Helene Sierant

Chefkonsulent

hs@kgstrandgade.dk