UNDERSØGELSE AF FACILITY MANAGEMENT-MARKEDET

FACILITY MANAGEMENT MARKEDET 2022

Baggrund

STRANDGADE har kortlagt FM-markedet i Danmark. Det er til dato den største og mest komplette undersøgelse af FM markedet herhjemme. 

Kortlægningen omfatter både serviceleverandører, IT-leverandører og kunde/ordregivere, og berører blandt andet:

  • Leverandørmarkedet i Danmark: overblik over de væsentligste aktører, markedsstrategier, kompetencer og ydelseskatalog, konkurrencemæssig position og fremtidsforventninger.
  • Kundebehov: en gennemgang af udvalgte virksomheders FM set-up, herunder deres forventninger og ønsker til fremtidens FM-leverandør og samarbejdet med denne.
  • IT-løsninger: overblik over teknologiske løsninger, der kan understøtte kritiske FM-workflows, herunder en gennemgang af funktionalitet, teknik, leverandørforhold, forhold vedrørende implementering samt priser.
  • Løsninger til centrale FM-udfordringer: udvalgte case stories, der beskriver konkrete løsninger, der er etableret i et samarbejde mellem en kunde og leverandør indenfor bl.a. digitalisering/IoT, bæredygtighed, workplace management, FM IT ejerskab og sourcingstrategier.

Formål

Hovedformålet er at udarbejde et værktøj, som både kunder, leverandører og andre FM interesserede kan benytte sig af til at få et overblik over ’must-win battles’ og trends indenfor FM markedet i Danmark, centrale aktører, deres ydelser & kompetencer samt tekniske løsninger.

Kunder vil bl.a. kunne bruge det til at spore sig ind på de mest relevante samarbejdspartnere til kundens aktuelle FM set-up og krav.  

Leverandører vil kunne bruge det at få viden om kundernes behov og fremtidsforventninger, herunder forventninger til samarbejdet med FM-leverandører. Sidstnævnte vil være nyttig viden for FM-leverandørerne i arbejdet med at videreudvikle kompetencer og løsninger, der bedst matcher kundernes behov.

Vil du vide mere

Send en mail til info@kgstrandgade.dk såfremt du ønsker at vide om mere om undersøgelsen og få adgang til rapporten ’Facility Management Markedet 2022’.

Få mere information om opgaven

Christians Behrens

Partner

cb@kgstrandgade.dk

Helene Sierant

Chefkonsulent

hs@kgstrandgade.dk