UNDERSØGELSE AF FACILITY MANAGEMENT-MARKEDET

FACILITY MANAGEMENT MARKEDET 2022

Baggrund

STRANDGADE har kortlagt FM-markedet i Danmark. Det er til dato den største og mest komplette undersøgelse af FM markedet herhjemme. 

Kortlægningen omfatter både serviceleverandører, IT-leverandører og kunde/ordregivere, og berører blandt andet:

  • Leverandørmarkedet i Danmark: overblik over de væsentligste aktører, markedsstrategier, kompetencer og ydelseskatalog, konkurrencemæssig position og fremtidsforventninger.
  • Kundebehov: en gennemgang af udvalgte virksomheders FM set-up, herunder deres forventninger og ønsker til fremtidens FM-leverandør og samarbejdet med denne.
  • IT-løsninger: overblik over teknologiske løsninger, der kan understøtte kritiske FM-workflows, herunder en gennemgang af funktionalitet, teknik, leverandørforhold, forhold vedrørende implementering samt priser.
  • Løsninger til centrale FM-udfordringer: udvalgte case stories, der beskriver konkrete løsninger, der er etableret i et samarbejde mellem en kunde og leverandør indenfor bl.a. digitalisering/IoT, bæredygtighed, workplace management, FM IT ejerskab og sourcingstrategier.

Formål

Hovedformålet er at udarbejde et værktøj, som både kunder, leverandører og andre FM interesserede kan benytte sig af til at få et overblik over ’must-win battles’ og trends indenfor FM markedet i Danmark, centrale aktører, deres ydelser & kompetencer samt tekniske løsninger.

Kunder vil bl.a. kunne bruge det til at spore sig ind på de mest relevante samarbejdspartnere til kundens aktuelle FM set-up og krav.  

Leverandører vil kunne bruge det at få viden om kundernes behov og fremtidsforventninger, herunder forventninger til samarbejdet med FM-leverandører. Sidstnævnte vil være nyttig viden for FM-leverandørerne i arbejdet med at videreudvikle kompetencer og løsninger, der bedst matcher kundernes behov.

Vil du vide mere

I samarbejde med DFM afholder STRANDGADE en temarække hvor resultaterne præsenteres. I forbindelse med præsentationen, faciliterer STRANDGADE konsulenterne Helene Sierant og Christian Behrens, desuden en panel diskussion med deltagelse af markedsledende FM og IT leverandører samt repræsentanter fra private og offentlige virksomheder – alle med stor erfaring og indsigt i FM.


TEMA I
Trends, Leverandører, Kunder og IT

Afholdes 24.5.2022.

TILMELD DIG ARRANGEMENT

TEMA II
FM serviceleverandør markedet

Afholdes 21.6.2022.

TILMELD DIG ARRANGEMENT

TEMA III
FM IT løsninger og Digitalisering

Afholdes 23.8.2022.


TILMELD DIG ARRANGEMENT


Læs mere på DFM’s hjemmeside:

https://dfm-net.dk/arrangementer/

Adgang til rapporten

Skriv til info@kgstrandgade.dk såfremt du ikke har mulighed for at deltage i temarækken, men ønsker at vide om mere om undersøgelsen og få adgang til rapporten ’Facility Management Markedet 2022’.

Få mere information om opgaven

Christian Behrens
Christians Behrens

Partner

cb@kgstrandgade.dk